Dil nedir? Çince en cok konusulan dil midir?

Dil nedir?

Dil nedir? Çince en cok konusulan dil midir?

Dil Nedir? Ne işe yarar?

İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşmaya dil denir Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 7000 dilin olduğu varsayılıyor. Fakat bilim insanlarının tahminine göre içinde bulunduğumuz asrın sonunda bu dillerin yarısı yok olacak. Bazı dillerin durumu oldukça kritik gözüküyor. Örneğin günümüzde konuşan kişi sayısının çok az olduğu 51 kadar dil var. Bu son temsilcilerde yakın bir zamanda bu diller yok olacak. UNESCO’ya göre her yıl yaklaşık 10 dil yok oluyor Eğer böyle giderse küreselleşmenin hızıyla diğer diller unutulup bir iki asır sonra dünya üzerinde 6 yada yedi dil konuşulacak. Dünyadaki en çok konuşulan dilleri şu an sıraladığımızda karşımıza 5. Sırada Arapça çıkıyor. Arapçanın varlığı İslamiyet’le özdeşleşmesine rağmen kökeni çok eski tarihlere dayanır. Arapça Sami dil ailesinin bir mensubu olup, 28 harflik bir alfabeye sahiptir Başta Suudi Arabistanlılar olmak üzere yaklaşık 225 milyon insanın ana dili olarak kullanılıyor. Bu arada Arapçayla ilgili ilginç bir bilgi aktarayım: Arapçada p harfi olmadığı için ünlü düşünür Platon, Araplar tarafından Eflatun olarak adlandırılmıştır. Dünyada en çok konuşulan 4.dil Hintçedir.

Dünaya’da en çok konuşulan diller nelerdir?

Hint Avrupa dil ailesine bağlı olan Hintçe günümüzde İngilizceyle beraber Hindistan’daki 21 tane resmi dilden biridir. Hintçenin yazılışında 60 harften oluşan Devanagari adı verilen bir alfabe kullanılır. Dünyada en çok konuşulan 3.dil İngilizcedir. Günümüzde İngilizce yaklaşık 55 bağımsız ülkenin resmi dilidir. İnternetteki akademik makalelerin büyük çoğunluğu İngilizce ele alınmıştır. Günümüzde Türkiye’de akademik kariyer yapmak istiyorsanız İngilizce bilme zorunluluğunuz var. Bu arada ek bir bilgi vereyim. İngilizcede kurabileceğiniz en kısa cümle iki harften oluşur: go Dünyada en çok konuşulan 2.dil İspanyolcadır. Dünyanın en uzun özel isimleri İspanyolcada bulunur. Fakat dünyadaki en uzun soyadı Philadelphia’da Alman bir göçmene ait. Ekranda gördüğünüz kelimelerin tamamı bu Almanın soyadını oluşturuyor: İspanyolcada kadın isimleri genellikle a harfi ile biterken erkek isimleri o harfi ile biter. İspanyolcada bir ismin uzunluğu soyluluk göstergesidir. Gelelim dünyadaki en çok konuşulan birinci dile. konuşulan

Çince Dünyada en çok konuşulan dil midir?

Elbette ki bu dil, dünyadaki her beş kişiden birinin konuştuğu dil olan Çincedir. Çincenin en yaygın kullanılan lehçesi mandarin Çincesidir. Çincede geleneksel olarak bir kişinin önce soyadı sonra adı yazılır. Bir dilin yapısı, cümle dizilişi ve dilbilgisi kuralları onu kullanan kişilerin düşünme yapısını değiştirir. Örneğin Türkçede bir cümlenin ana meramı yüklemle belirlenir. Türkçede basit bir cümle dizilişinde yüklem sonda bulunur. Türkçe konuşan bir kişinin düşünme alışkanlıklarına baktığımız zaman en önemli şeyin son lafı söylemek olduğunu görüyoruz. Bir söz dalaşında en son lafı söyleyemezseniz bütün gece kendinizi yer bitirirsiniz. seni kovuyorum, diyen bir kişiye Türkçe konuşanların çoğu asıl ben istifa ediyorum cevabını verecektir. Bu konuştuğumuz dilin zihnimizi, zihnimizin de konuştuğumuz dili şekillendirmesinden kaynaklanmaktadır Ülkemizde birçok yerel lisan tarih boyunca yok olmuştur. Unesco’nun Tehlikedeki Diller Atlasına göre Türkiye’de zamanla yok olmuş diller şunlardır: Ubıhça, Kapadokya Yunancası ve Mlahsö dilidir. Yine aynı yayına göre günümüzde Türkiye’de ciddi tehlike altında olan diller: Gagavuzca, çağdaş Süryanice, Ladino ve Hertvin dilidir.

Dil hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek dil hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konuyu forum sitemiz üzerinden tartışmak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.