En Yeniler

Bir insanın hangi kısımları en yüksek termoreseptör konsantrasyonuna sahiptir?
el ve kulaklar eller ve ayaklar yüz ve saç yüz ve kulaklar Termoreseptörler, nesnelerin sıcaklığıyla ilgili duyumları algılar. İki temel termoreseptör kategorisi vardır:
195
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar neyin etkileridir?
ani ısınma hava kirliliği doğanın doğal döngüsü küresel ısınma Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar küresel ısınmanın etkileridir. Fakat küresel ısınma
202
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hemen hemen tüm depremler hangi yerde meydana gelir?
kıta sahanlığı dağlar Arazi sınırları levha sınırları Hemen hemen tüm depremler levha sınırlarında meydana gelir. Her tür levha sınırında deprem vardır. Dünya içindeki
147
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
İnsanların kutupsal koordinatları kullanarak hedefleri hızla bulmasını içeren spor hangisidir?
desenleme yapıştırma haritalama oryantiring Kutupsal koordinatlar, oryantiring adı verilen bir sporda kullanılır. Oryantiring yapanlar pusula ve kutupsal koordinatları
146
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Daha önce fabrikalarda ve evlerde kullanılan hangi yapı malzemeleri kansere neden oldu?
silika alkilfenoller Boyalar kurşun içerir asbest Fabrikalarda ve evlerde asbestin geçmişteki kullanımı. Asbest çok tehlikeli bir malzemedir ve birçok binada kullanılmıştır.
152
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
145
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Jejunum yaklaşık 0.9 metre (3 fit) uzunluğundadır (yaşamda) ve duodenumdan ileuma kadar uzanır. jejunum latincede "boş" anlamına gelir ve güya eski yunanlılar tarafından böyle adlandırılmış ve her zaman ne olduğunu fark etmişler.
ölümde siyah zaman. ölümde ölümde haftalar ölümde boş Gevşemiş kasta, aktin üzerindeki miyozin bağlama bölgesi ________ tarafından bloke edilir. titin b. troponin
140
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hayvan pençeleri, dikenleri ve kabukları, hayatta kalmak için hangi stratejinin örnekleridir?
öğrenilmiş davranış kendiliğinden mutasyon davranış gösterme savunma mekanizması
133
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Cinsel yaşam döngülerinde üretilen genetik çeşitlilik hangi sürece katkıda bulunur?
Yapısöküm olgunluk nesil evrim 13.4 Cinsel yaşam döngülerinde üretilen genetik çeşitlilik, evrime katkıda bulunur.
89
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Kayaların ve diğer tortuların bir buzul tarafından toplanma süreci nedir?
çekme donmak toplama koparma Yolma, kayaların ve diğer tortuların bir buzul tarafından toplandığı süreçtir. Buzulun dibine kadar donarlar ve akan buz tarafından taşınırlar.
114
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Kalın bağırsakta yaşayan trilyonlarca bakteriye ne ad verilir?
bağırsak florası probiyotik mikroflora bakteri florası Bakteriyel Flora Sindirim kanalına giren bakterilerin çoğu lizozim, defensinler, HCl veya protein sindiren enzimler
111
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap

En Çok Görüntülenenler

Pozitif protonlar ve nötr nötronlar ne içerir?
Bir atom, kimyasal olmayan elementi benzersiz şekilde tanımlayan bir madde parçacığıdır. Bir atom, genellikle bir veya daha fazla elektronla çevrili merkezi bir çekirdekten oluşur. Her elektron negatif
734
Görüntülenme
0
Oy
5
Cevap
plütonun kaç uydusu var
altı 2 dört üç Plüton'un kendine ait üç uydusu vardır. En büyüğü Charon, Plüton'a kıyasla daha büyüktür. Pluto-Charon sistemine bazen çift cüce gezegen denir (yukarıdaki
319
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Uçaklar daha az sürtünme ve türbülans olduğu için atmosferin hangi katmanında uçar?
mezosfer ozon tabakası kabuk stratosfer Tabiki yapabiliriz! Hiç jet uçağıyla uçtuysanız, stratosferde bulundunuz. Uçaklar stratosferde uçar çünkü daha az sürtünme
267
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bitkinin dik durmasını sağlayan kısım neresidir?
kökler yapraklar notokord gövde Gövdeler bitkileri dik tutar, yaprakları ve diğer yapıları taşır ve sıvıları kökler ve yapraklar arasında taşır. Kökler gibi, gövdeler
258
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bilinen en üst atmosfer nedir?
kserosfer ekzosfer iyonosfer termosfer Atmosfer, su döngüsünün büyük bir parçasıdır. Sence onsuz Dünya'nın suyuna ne olurdu?
225
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Meyve sineklerinin diploid sayısı nedir?
10 7 9 Meyve sinekleri (Drosophila melanogaster) için diploid sayısı 8'dir. Kromozom sayısı olarak da bilinen diploid sayı, bir hücrenin çekirdeğindeki kromozom sayısını
214
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hangi moleküller genellikle suda çözünmez?
kutupsal asitler iyonlar polar olmayan Polar olmayan moleküller genellikle suda çözünmezler.
207
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Katının gaza dönüşmesine ne denir?
türleşme amplifikasyon Eğitim süblimasyon (a) Süblimleşme, bir katının (nispeten yüksek yoğunluklu) bir gaza (çok daha düşük yoğunluklu) dönüştürülmesidir. Bu işlem,
206
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar neyin etkileridir?
ani ısınma hava kirliliği doğanın doğal döngüsü küresel ısınma Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar küresel ısınmanın etkileridir. Fakat küresel ısınma
202
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
12 g karbon-12'deki atom sayısı hangi ölçü birimi olarak tanımlanır?
bir kuark bir joule bir ohm 12g karbon-12'deki atom sayısı olarak tanımlanan ölçü birimine mol (mol) denir. Köstebek, Uluslararası Birimler Sistemi'ndeki (SI) bir maddenin
199
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
H2o neyin kimyasal formülüdür?
bardak duman tuz Su Bir mol su molekülünde kaç tane hidrojen atomu olduğunu bilmek istediğinizi varsayalım. İlk olarak, suyun H 2 O olan kimyasal formülünü bilmeniz
199
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Birçok bitki hangi aşamada kök basıncı üretir?
çiçeklenme mevsimi gelişme mevsimi yaşam döngüsünün sonu büyüme mevsimi
198
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap

Rastgele Sorular

Aynı elementin farklı kütlelere sahip atomlarına ne denir?
varyasyonlar radyoaktif mutasyonlar izotoplar İzotoplar, aynı elementin farklı kütlelere sahip atomlarıdır.
110
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
En sık görülen beyin hasarı türü nedir?
Diffüz Aksonal anoksik olay kontüzyon sarsıntı En yaygın beyin hasarı türü bir sarsıntıdır. Bu, beynin yüzeyinde bir çürüktür. Baş ağrısı ve kafa karışıklığı gibi
82
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Ev tipi ağartıcının etken maddesi nedir?
magnezyum oksijen iyot klor Klor, ev tipi ağartıcının aktif bileşenidir. Giysilerdeki lekeleri çıkarır. Tezgahları ve diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için de kullanılabilir.
77
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bir sesin ne kadar yüksek veya düşük göründüğü, sesin hangi özelliği ile ilişkilidir?
desibel Sıklık dalga boyu saha Bir sesin dinleyiciye ne kadar yüksek veya alçak göründüğü, perdesidir. Perde, sırayla, ses dalgalarının frekansına bağlıdır.
92
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Diyaliz nedir?
Diyaliz, difüzyon ve ultrafiltrasyon yoluyla atıkların ve fazla suyun kandan uzaklaştırıldığı tıbbi bir işlemdir. böbrek fonksiyonu başarısız olduğunda, vücuttan yapay olarak kurtulmak için diyaliz yapılmalıdır?
98
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Kromatin, hangi sürecin ilk ve en uzun aşaması olan profaz sırasında kromozomlara yoğunlaşır?
üreme apoptoz mayoz bölünme mitoz Mitozun ilk ve en uzun evresi profazdır. Profaz sırasında, kromatin kromozomlara yoğunlaşır ve nükleer zarf veya zar parçalanır.
94
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Fonksiyonel atom gruplarının özellikleri nelerdir?
Fonksiyonel gruplar, moleküller içinde meydana gelen ve bu moleküllere belirli kimyasal özellikler kazandıran atom gruplarıdır. neyin karbon omurgasında bulunurlar? inorganik moleküller fonksiyonel
115
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
81
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Uzun kemiklerin uç kısımlarına ne ad verilir?
kıkırdak ek ilik uzantısı epifiz Uzun kemikler, büyüdükçe ve geliştikçe kemikleşir ve uzar. Bu kemikler epifiz olarak bilinen uçlarından büyür ve bir büyüme plakasının
88
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
90
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bir makinenin mekanik avantajı neyi nasıl değiştirdiği ile ilgilidir?
baskı yapmak Doğa örnek Kuvvet Bir makinenin mekanik avantajı, kuvveti nasıl değiştirdiği ile ilgilidir. Bu ilişkiyi açıklayın.
100
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Maddenin herhangi bir dalgaya kıyasla ne tür girişim özellikleri vardır?
Farklı bir ne zaman aynı 29.7 Olasılık: Heisenberg Belirsizlik İlkesi • Maddenin diğer dalgalarla aynı girişim özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. • Artık
91
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap