En Yeniler

Bir insanın hangi kısımları en yüksek termoreseptör konsantrasyonuna sahiptir?
el ve kulaklar eller ve ayaklar yüz ve saç yüz ve kulaklar Termoreseptörler, nesnelerin sıcaklığıyla ilgili duyumları algılar. İki temel termoreseptör kategorisi vardır:
154
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar neyin etkileridir?
ani ısınma hava kirliliği doğanın doğal döngüsü küresel ısınma Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar küresel ısınmanın etkileridir. Fakat küresel ısınma
159
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hemen hemen tüm depremler hangi yerde meydana gelir?
kıta sahanlığı dağlar Arazi sınırları levha sınırları Hemen hemen tüm depremler levha sınırlarında meydana gelir. Her tür levha sınırında deprem vardır. Dünya içindeki
103
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
İnsanların kutupsal koordinatları kullanarak hedefleri hızla bulmasını içeren spor hangisidir?
desenleme yapıştırma haritalama oryantiring Kutupsal koordinatlar, oryantiring adı verilen bir sporda kullanılır. Oryantiring yapanlar pusula ve kutupsal koordinatları
107
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Daha önce fabrikalarda ve evlerde kullanılan hangi yapı malzemeleri kansere neden oldu?
silika alkilfenoller Boyalar kurşun içerir asbest Fabrikalarda ve evlerde asbestin geçmişteki kullanımı. Asbest çok tehlikeli bir malzemedir ve birçok binada kullanılmıştır.
109
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
110
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Jejunum yaklaşık 0.9 metre (3 fit) uzunluğundadır (yaşamda) ve duodenumdan ileuma kadar uzanır. jejunum latincede "boş" anlamına gelir ve güya eski yunanlılar tarafından böyle adlandırılmış ve her zaman ne olduğunu fark etmişler.
ölümde siyah zaman. ölümde ölümde haftalar ölümde boş Gevşemiş kasta, aktin üzerindeki miyozin bağlama bölgesi ________ tarafından bloke edilir. titin b. troponin
105
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hayvan pençeleri, dikenleri ve kabukları, hayatta kalmak için hangi stratejinin örnekleridir?
öğrenilmiş davranış kendiliğinden mutasyon davranış gösterme savunma mekanizması
98
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Cinsel yaşam döngülerinde üretilen genetik çeşitlilik hangi sürece katkıda bulunur?
Yapısöküm olgunluk nesil evrim 13.4 Cinsel yaşam döngülerinde üretilen genetik çeşitlilik, evrime katkıda bulunur.
59
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Kayaların ve diğer tortuların bir buzul tarafından toplanma süreci nedir?
çekme donmak toplama koparma Yolma, kayaların ve diğer tortuların bir buzul tarafından toplandığı süreçtir. Buzulun dibine kadar donarlar ve akan buz tarafından taşınırlar.
81
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Kalın bağırsakta yaşayan trilyonlarca bakteriye ne ad verilir?
bağırsak florası probiyotik mikroflora bakteri florası Bakteriyel Flora Sindirim kanalına giren bakterilerin çoğu lizozim, defensinler, HCl veya protein sindiren enzimler
74
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap

En Çok Görüntülenenler

Pozitif protonlar ve nötr nötronlar ne içerir?
Bir atom, kimyasal olmayan elementi benzersiz şekilde tanımlayan bir madde parçacığıdır. Bir atom, genellikle bir veya daha fazla elektronla çevrili merkezi bir çekirdekten oluşur. Her elektron negatif
692
Görüntülenme
0
Oy
5
Cevap
plütonun kaç uydusu var
altı 2 dört üç Plüton'un kendine ait üç uydusu vardır. En büyüğü Charon, Plüton'a kıyasla daha büyüktür. Pluto-Charon sistemine bazen çift cüce gezegen denir (yukarıdaki
226
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Uçaklar daha az sürtünme ve türbülans olduğu için atmosferin hangi katmanında uçar?
mezosfer ozon tabakası kabuk stratosfer Tabiki yapabiliriz! Hiç jet uçağıyla uçtuysanız, stratosferde bulundunuz. Uçaklar stratosferde uçar çünkü daha az sürtünme
219
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bitkinin dik durmasını sağlayan kısım neresidir?
kökler yapraklar notokord gövde Gövdeler bitkileri dik tutar, yaprakları ve diğer yapıları taşır ve sıvıları kökler ve yapraklar arasında taşır. Kökler gibi, gövdeler
182
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Meyve sineklerinin diploid sayısı nedir?
10 7 9 Meyve sinekleri (Drosophila melanogaster) için diploid sayısı 8'dir. Kromozom sayısı olarak da bilinen diploid sayı, bir hücrenin çekirdeğindeki kromozom sayısını
170
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hangi moleküller genellikle suda çözünmez?
kutupsal asitler iyonlar polar olmayan Polar olmayan moleküller genellikle suda çözünmezler.
162
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar neyin etkileridir?
ani ısınma hava kirliliği doğanın doğal döngüsü küresel ısınma Eriyen buzullar, yükselen sıcaklıklar ve kuraklıklar küresel ısınmanın etkileridir. Fakat küresel ısınma
159
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
12 g karbon-12'deki atom sayısı hangi ölçü birimi olarak tanımlanır?
bir kuark bir joule bir ohm 12g karbon-12'deki atom sayısı olarak tanımlanan ölçü birimine mol (mol) denir. Köstebek, Uluslararası Birimler Sistemi'ndeki (SI) bir maddenin
155
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Birçok bitki hangi aşamada kök basıncı üretir?
çiçeklenme mevsimi gelişme mevsimi yaşam döngüsünün sonu büyüme mevsimi
154
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bir insanın hangi kısımları en yüksek termoreseptör konsantrasyonuna sahiptir?
el ve kulaklar eller ve ayaklar yüz ve saç yüz ve kulaklar Termoreseptörler, nesnelerin sıcaklığıyla ilgili duyumları algılar. İki temel termoreseptör kategorisi vardır:
154
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
H2o neyin kimyasal formülüdür?
bardak duman tuz Su Bir mol su molekülünde kaç tane hidrojen atomu olduğunu bilmek istediğinizi varsayalım. İlk olarak, suyun H 2 O olan kimyasal formülünü bilmeniz
147
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Katının gaza dönüşmesine ne denir?
türleşme amplifikasyon Eğitim süblimasyon (a) Süblimleşme, bir katının (nispeten yüksek yoğunluklu) bir gaza (çok daha düşük yoğunluklu) dönüştürülmesidir. Bu işlem,
142
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap

Rastgele Sorular

Bilim adamları, hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar, çünkü bazen doğal evrenin doğası nedir?
aşikar hale gelmek çok açık bu bariz açık değil Bilim adamları, hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar, çünkü bazen doğal evrenin doğası açık değildir.
70
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Yalnızca ondalık noktanın düştüğü yeri gösteren sıfırlar anlamlı mı yoksa önemsiz mi?
hiç biri bazen önemli önemli önemli değil Yalnızca ondalık noktanın düştüğü yeri gösteren sıfırlar önemli değildir. Örneğin, 470.000 sayısının sadece iki anlamlı rakamı
77
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hız, her iki yönü de olan bir vektördür ve ne?
değişken enlem radyasyon büyüklük İvme, m/s cinsinden hız bölü s cinsinden zamana bölündüğünden, ivme için SI birimleri m/s 2 , metre bölü saniye kare veya saniyede
72
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
En yaygın volkan türü nedir?
gayzer blok koni düz cüruf konisi Kül konileri, volkanın en küçük ve en yaygın türüdür. Kül konileri, kompozit volkanlar gibi dik kenarlara sahiptir. Ancak çok daha
78
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Güneş ne ​​şeklinde enerji yayar?
mekanik radyasyon parçacık radyasyonu mikrodalga radyasyonu Elektromanyetik radyasyon Şekil 5.10 Güneş, elektromanyetik radyasyon şeklinde enerji yayar. Bu radyasyon,
82
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bir tuba ve bir pikoloyu bir dinleyiciden çok farklı kılan ses kalitesi nedir?
dalga boyu melodi eğri saha Bir pikolo ve bir tuba kulağa çok farklı geliyor. Bir fark, seslerinin perdesidir.
96
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
71
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
İstatistikte kesinlik ve doğruluk sınırı ne olarak bilinir?
misal medyan Sıklık hata Hata, bir ölçümün sonucunun kesinliği ve doğruluğu üzerindeki bir sınırdır. Bazı hatalar, ölçüm cihazlarında (teraziler, cetveller veya kumpaslar
88
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hormon üretiminin hormon düzeylerinin düzenlenmesi, öncelikle, yükselen bir hormonun hormon düzeylerini engellediği negatif geri besleme yoluyla kontrol edilir.
özel sürüm son sürüm Sınırlı sürüm daha fazla sürüm 37.4 Hormon Üretiminin Düzenlenmesi Hormon seviyeleri, öncelikle, bir hormonun artan seviyelerinin daha fazla salınımını
54
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Hücreleri demetler halinde dizildiği için iskelet ve kalp kaslarının görünümü ne olarak tanımlanır?
kadran silindirik kazınmış çizgili http://zonalaneğitim. com/mstm/fizik/mekanik/vektörler/giriş/girişVektörler. html.
71
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap
Bir faz diyagramı basıncı gösterir ve başka ne olabilir?
oksijen Ses yağış sıcaklık Özet Bir maddenin farklı sıcaklıklar ve basınçlar altında sergilediği maddenin halleri, basınç-sıcaklık grafiği olan bir faz diyagramında
88
Görüntülenme
0
Oy
4
Cevap