Çöl vahaları nasıl oluşur?


Çöl vahaları nasıl oluşur?

Genellikle yer altı akiferinden veya nehirden oluşur ve sonunda yüzeye çıkar.

Genellikle yer altı akiferinden veya nehirden oluşur ve sonunda yüzeye çıkar. Bitkilerin oraya nasıl ulaştığından tam olarak kimse emin değildir.

Yeryüzünün altında, suyun akmadığı, akiferler denilen rastgele kaya katmanları olabilir.

Yeryüzünün altında, suyun akmadığı, akiferler denilen rastgele kaya katmanları olabilir. Böylece, Vahalar muhtemelen çok uzak olmayan yağmurlardan (ya da önceden varolan bir yeraltı nehrinden) oluşurlar.

comments powered by Disqus