Atom bombasını Einstein mi icat etti?

Atom bombasını Einstein mi icat etti?

Atom bombasını Einstein mi icat etti?

Albert Einstein Kütle ile enerji arasında yakın bir ilişki olduğunu keşfetti.Enerji, iş yapabilme yeteneğidir ve kütle, madde miktarıdır.Çok farklı görünebilirler, ancak kütle ve enerji aynı şeyin birbiriyle değiştirilebilir yönleridir.Bilim adamları bu bağlantılı birimden kütle enerjisi olarak bahsediyor.Denklem bize çok küçük bir kütlenin bile çok büyük miktarda enerji içerdiğini söyler.* M * harfi kütleyi ve * c * harfi ışık hızını ifade eder(E=m*c^2).Işık hızı çok büyük bir sayıdır (saniyede 300.000 kilometre) ve karesi daha da büyüktür.Işık hızının karesiyle çarpılan kütle, inanılmaz derecede büyük bir rakam verir.Yani çok küçük bir kütle bile muazzam miktarda enerji taşır.

Bunu günlük yaşamda deneyimlemiyoruz.Her gram su, toprak veya sabunun tüm şehirleri yönetecek enerjiyi içerdiğini görmüyoruz.Günlük yaşamda enerji üreten faaliyetlerimiz, gıdanın metabolize edilmesinden şöminede odun yakılmasına, motorda benzine veya elektrik santralinde kömüre kadar kimyasal süreçlerdir.

Enerji mi istiyorsunuz?Oyunun adı kütle kaybetmektir.Kimyasal işlemler kütle kaybına neden olur, ancak o kadar küçüktür ki, neredeyse ölçülemez.Bu nedenle kimyasal süreçlerden, dinamitten veya TNT’den bile fazla enerji alamıyoruz.454 gram TNT patlaması, bir gram kütlenin sadece milyarda biri kadarını kaybeder.

Nükleer ve kimyasal arasındaki fark nedir?

Nükleer süreçler kimyasal süreçlerden oldukça farklıdır.Kimyasal reaksiyonlar, elektronların transferini, kaybını, kazanımını ve paylaşımını içerir.Kimyasal reaksiyonlarda atomun çekirdeğinde hiçbir şey gerçekleşmez.’Nükleer’, elektronların çekirdeğin etrafında dolanmasından ziyade bir atomun iç çekirdeği olan çekirdekle çalışmak anlamına gelir.Örneğin uranyum atomlarının çekirdekleri iki parçaya ayrılabilir ve ayrıldıklarında iki parçanın toplamı orijinal bütünü oluşturmaz.Bu ilk başta tuhaf görünüyor ve sağduyu düşüncesine meydan okuyor.Örneğin bir somun ekmeği iki parçaya kesin, iki parçayı bir tartı üzerinde tartın ve iki parçanın toplamının başladığınız tüm somunun ağırlığına eşit olduğunu göreceksiniz.

Bu nükleer düzeyde olmaz.Bir uranyum atomu bölünürse, iki parça birlikte tüm uranyum atomundan yaklaşık yüzde 1’in onda biri kadar daha hafiftir.Kayıp kütle saf enerjiye dönüşür.Ne kadar enerji?Einstein’ın * E = mc2 * değeri bize ne kadar olacağını söyler.Biraz kütle muazzam miktarda enerjiye dönüşür.

mass-energy

Atom bombasının nükleer enerjiden farkı nedir?

Bir uranyum-235 atomunu ayırın, sonra bu atomdan parçacıklar (nötronlar) iki atomu daha böler, bu da dört atomu, ardından sekiz atomu daha böler ve bir zincir reaksiyonu olur.Bu bir saniyede olursa, bu bir atom bombasıdır.Bu zincirleme reaksiyonu yavaşlatır ve kontrol ederseniz, bu bir nükleer enerji santralidir.Bir nükleer enerji santrali, atom bombası gibi patlayamaz.Çoğu reaktör, yüzde 3 U-235 ile zenginleştirilmiş uranyum kullanır.Bir atom bombası, yüzde 90 U-235’e zenginleştirilmiş uranyumdur.İran hükümeti böyle bir zenginleştirme yapmaya çalışmakla suçlanıyor.

İzotoplar, aynı atomun aynı sayıda protona ancak farklı sayıda nötron içeren iki veya daha fazla formudur.Örneğin, uranyum-235 ve uranyum-238’in ikisi de aynı sayıda protona, yani 92’ye sahiptir. Ancak U-235’in 143 nötronu ve U-238’in 146 nötronu vardır.

Dolayısıyla atom bombası yapmak için Einstein’ın ünlü denklemine gerek yok.Ancak denklem, patlamanın boyutunu ölçüyor.

Atom bombasının Einstein ile direkt bir ilgisi yoktur.

Kütle kaybı hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek kütle kaybı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.