Sembol nedir? Tarihsel Semboller nelerdir?

Elma her zaman sadece bir meyve değildir.

Sembol nedir? Tarihsel Semboller nelerdir?

Sembol nedir?

Elma, Havva ve âdemin cennetten kovulmasını sağlayan ilk günahtır. 18. Yüzyılda Danimarka ve İsveç’te yoksul çiftçiler öğretmenlere çocuklarının eğitimi için para yerine elma ile ödeme yaptığından dolayı günümüzde öğretmenler gününü sembolize eder elma. Hafif kızıllaşan elma Türklerde dünya hâkimiyetini ifade eder.Mitolojilerde elma doğurganlığın sembolüdür. Kerem ve aslı efsanesinde ikisinin doğumuna vesile olan, annelerinin ikiye bölerek yediği elmadır. Antik Yunanistan’da bir erkeğin kadına elma atması ilan-ı aşkın sembolüydü. Yine Yunan mitolojisinde Şarap tanrısı Dionysos, aşkını ilan etmek için aşk tanrıçası Afrodit’e Elma ağacı hediye etmiştir. Eskiden Roma’da her şölenin son yiyeceği sonsuz hayatı ifade ettiği için hep elma olmuştur. Ünlü teknoloji markası Apple, logo olarak ısırılmış elmayı kullanarak bizlere yasak ağaçtan meyve yiyerek bilgiye ulaştığı için cennetten kovulan Adem ve Havva’yı hatırlatıyor. Yunancadan Fransızcaya geçen sembol bir amacı, duyguyu veya düşünceyi ifade eden ortak anlama sahip kavram, kelime veya şekildir. Matematikten, dine, siyasetten sosyal hayata kadar birçok farklı alanda sembollerin varlığına şahit oluyoruz. İsterseniz şimdi farklı alanlardaki ilginç sembol örneklerine bir göz atalım. Matematik alanında kullanılan sembollerin çoğu genellikle latin veya yunan alfabesinden gelmektedir. İşlemleri kolay hale getirmek veya çok sık tekrarlanan sayıları daha kolay ifade etmek için kullanılır. Örneğin pi sayısını ele alalım. Pi sayısını ondalık sayı formunda yazmak hem zaman israfına neden olur hem de sayı büyüdükçe yazılması imkânsız hale gelir. Matematiksel semboller bir işlemi hesaplamanın kısa talimatlarını bize verir. Örneğin iki sayısını 5 ile çarpın. Çıkan sayıyı 12 ile çarpın, elde ettiğiniz sayıyı 2 ye bölüp on ile toplayın. Eğer bu işlemi matematiksel semboller kullanmadan yapmış olsaydık ekranda gördüğünüz karmaşayla mücadele etmemiz gerekecekti. Sembollerin en sık kullanıldığı alan şüphesiz ki dinlerdir. Doğum yaşam ve ölüm yani kısacası hayatın her anında dinin kendince anlamı olan bir sembol mutlaka kullanılır. Özellikle sayılar en eski dinlerden günümüze kadar birçok dinin en önemli kutsal sembolleri olmuştur. Tanrının isterse bir günde yaratacağı bu kadar karmaşık bir evreni 6 günde yaratması, Yahudilerin en önemli kutsal sembolü olan Davut yıldızının 6 köşeli olması İslam’da imanın toplamda 6 şarttan oluşması dinlerin sayılara yükledikleri bir misyonun ifadesidir.

Dinsel Semboller nelerdir?

Yine İslam’da namazın beş vakit olması, namazdan sonra toplamda 99 defa tespih çekilmesi bir başka sayı sembolizminin örneğidir. Taoizm inancının en önemli sembollerinden biri ying yangdır. Ying karanlığı, yang ise aydınlığı ifade eder. Fakat dikkat ederseniz sembolde ikisi birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Her iki kısımda da karşıt renkten bir noktanın var olduğunu görüyoruz. Bu her şeyin içinde karşıtının bir parçası olduğunu ifade ediyor. En bilinen ifadesiyle her iyinin içinde bir kötülüğün, her kötünün içinde de bir iyiliğin olduğu ifadesi. Bu sembol aslında evrende her şeyin karşıtıyla var olduğunu ve böylesi bir uyumun evrenin dengede kalmasını sağladığını ifade eder. M.Ö yaklaşık 3000 dolaylarında Pakistan civarında kullanılmaya başlanan bu sem bol, tarihin farklı dönemlerinde farklı anlamlarla kullanılmaya devam etmiştir. İkinci dünya savaşına kadar bolluğun, şansın, bereketin ve iyiliğin bir ifadesi olmuştur. Fakat günümüzde hala Hindistan ve Güney Kore’de çeşitli tapınaklarda tarihteki ilk anlamını karşılayan bir sembol olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bir diğer ilginç sembol horus’un gözüdür. İlk zamanlarda Antik Mısır’da her şeyi kuşatacak bir bakışın sembolüydü. Bu gözün her şeyi gördüğünden dolayı koruyup kollama gücüne sahip olduğuna inanılırdı. Hatta bir dönem denizciler, fırtınalardan sağ salim çıkabilmek için teknedeki direklerin tepesine bu gözün resmini asardı. Fakat tarihin ilerleyen zamanlarında Horus’un gözü masonluğun bir sembolü olarak kabul edilmiştir. Hatta günümüzde bir doların üzerindeki göz simgesinin Horus’un gözünden geldiğini ve masonlukla ilişkili olduğunu ifade edenler bile bulunuyor. Mitolojide tanrı hermes’in altından asası olan Caduceus, günümüzde yanlış bir kullanım olarak sağlık kuruluşlarının bir sembolüdür. Efsaneye göre tanrı Hermes, bu asayı birbirine öfke duyan bir dişi ve bir erkek yılanın arasına sokarak öfkelerinin sona ermesini sağlamıştır. Aslında tıp alanının sembolü eskülaptır (Asclepius) ve bu sembol tek yılandan oluşmaktadır. 1902 yılında ABD Ordusu Tıbbi Birlikleri tarafından eskülap yerine Caduceus kullanılmaya başlandıktan sonra tıp alanın sembolü Caduceus olmuştur. Pythagoras’ın kurduğu antik Yunan Matematik Okulu’nun da sembolü olan Pentagram, Yunanca pentagrammon kavramından türetilmiş olup tarihsel süreç içerisinde anlamı değişen sembollerden biri. Ateş, hava toprak ve su ile bunları birleştiren ruhu ifade eden beş köşeden oluşmaktadır. Günümüzde şeytani güçleri ifade ediyor düşüncesiyle küçük görülmeye çalışılan bu sembol, insanlık tarihinde binlerce yıl tapılacak kadar kutsal sayılmıştır. Evrensel seri yolu anlamına gelen USB’nin sembolü oldukça ilginç anlamlara sahip. ifade

Tarihsel semboller nelerdir?

Bu teknolojinin sembolünde yetkililer, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olarak kabul edilen Poseidon’un üç başlı mızrağından esinlenmiştir. Fakat mızrağın uçları evrensel bir teknolojiyi ifade etmek için yine evrensel geometrik cisimler olan üçgen, kare ve yuvarlakla yer değiştirmiştir. Yine teknolojik aletlerde sıkça karşılaştığımız sembol açma-kapama tuşudur. Uzunca bir süredir üretilen çoğu teknolojik alette açma kapama tuşu sembolü aslında binary yani ikili kod sistemini ifade eder. Günlük yaşantımızda decimal denilen onluk sayı sistemini kullanırız. Bu sayı sisteminde en küçük değer 0 en büyük değer ise 9dur. Oysa bilgisayar tabanlı teknolojiler binary denilen iki tabanlı sayı sistemine göre çalışır. Bu sistemde en küçük değer 0 iken en büyük değer 1dir. Açma kapama tuşundaki bu sembolde ikili sistemdeki 0 ile 1in birleştirilmiş halidir. Elektronik postaların temel aracı olan @ sembolü 16. Yüzyıldan beri kullanılan bir sembol olmuştur. @ sembolü İlk olarak 1500Lü yıllarda İspanyol tüccarlar tarafından bir ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan ve yaklaşık 14 kilo civarında olan Arroba’nın kısaltması olarak kullanılmıştır. Akıllı telefonların ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde oldukça popüler olan Bluetooth teknolojisi oldukça ilginç bir sembole sahip. Bluetooth simgesi, eski İskandinav Runik alfabesindeki H ve B harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu harfler Danimarka’nın ikinci kralı olup İskandinav ülkelerini birleştiren Harald Blaatand’ın isminden gelmektedir. Bluetooth teknolojisinin de tek bir standart yöntem ile mobil cihazları tıpkı ülkeleri bir araya getiren kral Harald Blaatand gibi birleştireceği düşünülüyordu. Orak ve çekiç Bolşevik devriminin en iyi bilinen simgesi olmuştur. İlk zamanlarda bu simgelerin yanında devrimin askeri gücünü ifade eden bir de kılıç bulunuyordu. Fakat iktidarda bulunan Lenin, kılıç simgesinin saldırgan bir ifade olduğunu düşündüğü için çıkartmıştır. Günümüzde bu simge kuzey körede hala kullanılmaktadır. Fakat Orak ve çekicin yanında eğitim devrimini simgeleyen birde yazı fırçası bulunmaktadır.

Sembol hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Sembol hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konuyu forum sitemiz üzerinden tartışmak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.