Radyasyon ve radyoaktivite arasındaki fark nedir?

Radyasyon ve radyoaktivite arasındaki fark nedir?

Radyasyon ve radyoaktivite arasındaki fark nedir?

Radyasyon, bir şeyden uzağa ‘yayılan’ her şeydir.Kimya ve fizikte ışık, radyo dalgaları, X-ışınları ve gama ışınlarının yanı sıra nötronlar, protonlar, helyum çekirdekleri (alfa parçacıkları) ve elektronlar (beta parçacıkları) gibi parçacıkları ifade eder.

İnsanların karşılaştığı çoğu radyasyon türü zararsızdır ve hatta yaşam için gereklidir.Işık ve ısı olmadan hayat olmazdı.İletişim için radyo dalgalarını kullanırız ve onlar bizden zarar görmeden geçer.

Tıpta radyasyon genellikle iyonlaştırıcı radyasyonu ifade eder.Bu, elektronları atomlardan uzaklaştırarak iyon oluşturan yeterli enerjiye sahip radyasyondur.Vücudumuzdaki moleküller arasındaki bağları elektronlar oluşturduğundan, iyonlaştırıcı radyasyon bu bağları zararlı şekillerde değiştirebilir, yanıklara veya DNA’ya zarar vererek kansere neden olabilir.

Radyoaktivite, proton sayısına orantılı olarak çok fazla veya çok az nötron içeren atomların başına gelen bir şeyi ifade eder.Bu atomlar kararsızdır ve radyasyon yayarak daha kararlı atomlara dönüşürler.

Radyoaktif karbon-14’ün nitrojene nasıl bozunduğunu biliyoruz;bunu, bir nötronu bir protona ve bir elektrona dönüştürerek yapar (ikincisi bir beta parçacığı olarak hızla uzaklaşır).Daha ünlüsü, uranyum bir dizi radyoaktif bozunmadan çeşitli elementlere dönüşür ve sonunda kurşuna dönüşür.

Radyoaktif elementler çürürken birçok türde radyasyon üretir.Elektronlar, alfa parçacıkları, nötronlar, nötrinolar ve gama ışınları (bir tür yüksek enerjili X-ışınları) yayabilirler.Atom bölündükçe uzaklaşan daha büyük atom çekirdekleri de üretebilirler.

Güneş panelleri nasıl çalışır?

Bazı yönlerden güneş panelleri piller ve termokupllar gibi çalışır.Birbirine benzemeyen iki iletken bir araya getirilir ve elektronlar onları gevşek bir şekilde tutan olandan onları daha sıkı tutan elektronlara hareket eder.

Pek çok güneş pili malzemesi türü vardır ve hepsi aynı şekilde çalışmaz.En basitlerinde, bir ışık fotonu bir elektronu bir metalden koparır ve bu elektron, başka bir iletkene geçer ve ardından orijinal metal plakaya geri dönmek için bir devreden geçer.

Ancak günümüzde çoğu güneş pili, p-n bağlantısı denen yerde yarı iletken malzemeler kullanıyor.Bir silikon güneş pilinde, p-n bağlantısının iki tarafı silikondan yapılmıştır.N malzemesini yapmak için bir tarafa az miktarda fosfor eklenir.Diğer tarafa az miktarda bor ilave edilerek p malzemesi yapılır.

Fosforun silikondan bir fazla dış elektronu vardır.Bor’da bir tane eksik.Fosfordan gelen elektron bir iletim elektronu haline gelerek elektrik akımının malzemeye akmasına izin verir.P malzemesinde, bordaki eksik elektron bir ‘delik’ oluşturur.Silikondan gelen bir elektron deliğe girebilir ve geride başka bir delik bırakabilir.Bu şekilde delikler hareket ediyormuş gibi görünebilir.

p material

Güneş panelleri nasıl elektrik üretir?

P ve n malzemeleri bir p-n eklemi oluşturacak şekilde bir araya getirildiğinde, n malzemesindeki ekstra fosfor elektronları, p malzemesinde borun bıraktığı deliklere çekilir.Bu, elektronların aşağı kaymasına neden olan voltajda cella kademeli değişiminde bir voltaj gradyanı oluşturur.(Bunu, aşağı kaymanıza neden olan bir yerçekimi eğimi olan bir oyun alanı kaydırağı gibi düşünün.)

Bir ışık fotonu yarı iletkene çarptığında, bir elektron uyarılır ve bir iletken elektron haline gelir.Gerilim gradyanı boyunca hücrenin negatif tarafından pozitif tarafına doğru hareket eder.Silikon atomundan ayrıldığında oluşturduğu delik, yüzeye çıkan sudaki hava kabarcığı gibi pozitif tarafa doğru hareket eder.

Güneş pili bir ampule bağlandığında, elektronlar tellerin içinden geçerek p-n bağlantısının diğer tarafına geçebilir, deliklere dolanarak tüm süreç yeniden başlayabilir.

P malzemesi hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek p malzemesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.