İkili yıldızlar nedir?

İkili yıldızlar nedir?

İkili yıldızlar nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, ikili yıldızlar çiftler halinde gelenlerdir.Şaşırtıcı bir şekilde, gökyüzündeki yıldızların yarısından fazlası şu veya bu türden ikililerdir veya ikiden fazla bileşene sahip çoklu sistemlerdir, bu yüzden sınıf olarak oldukça önemlidirler.İkili bir sistemin temel bileşeni, iki yıldızın karşılıklı yerçekimi çekimleriyle birbirine bağlanmasıdır.Yani, birbirlerinin etrafında yörüngede duruyorlar.Teknik olarak doğru olmak gerekirse, her ikisi de konumu kütlelerinin oranına bağlı olan ortak kütle merkezleri veya baris merkezlerinin yörüngesinde dönerler.Örneğin, eşit kütlelere sahiplerse, kütle merkezi aralarında yarı yolda olacaktır.Bu kütleçekimsel bağlantı, ikili yıldızları, farklı mesafelerdeki birbiriyle ilgisiz iki yıldızın gökyüzünde neredeyse aynı yönde uzandıkları için birbirine yakın göründüğü ‘optik çift’ yıldızlardan ayırır.

İkili yıldızların yörünge periyodu, kütle merkezi etrafında her bir devrim için geçen süre, sistemden sisteme, saatlerden milyonlarca yıla kadar büyük ölçüde değişir.Bu, iki bileşenin muazzam bir ayrılık aralığı anlamına gelir; en kısa süreli ikili yıldızlar, kelimenin tam anlamıyla birbirleriyle temas halindedir.Bu tür olağanüstü nesneler, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, temas ikili olarak adlandırılır ve ortak bir malzeme zarfı içinde kütle ve enerji alışverişinde bulunurlar.

İkili yıldızlar nerelerde bulunur?

Daha az egzotik ikili yıldızlar çok daha yaygındır ve genellikle gözlemlenme şekillerine göre sınıflandırılırlar.Örneğin, tutulan ikili yıldızlar, her bir yörünge sırasında bir yıldızın diğerinin önünden geçerek çiftten gelen ışığı karartması gerçeğiyle ikili kişiliklerine ihanet ederler.Bu fenomenin meydana gelmesi için yörünge düzleminin Dünya’dan yandan görülmesi gerekir, aksi takdirde tutulmalar olmayacaktır.Bunun, sistemin tek tek bileşenlerin ayrı ayrı görülebilmesi için çok uzak olduğunu, yıldızın ikili doğasının yalnızca ışığının zamanla ‘ışık eğrisi’ denilen şekilde değiştiğini gösterdiğini fark etmişsinizdir.Bir kez daha, bunun belirlenmesini sağlayan astronomik fotometri bilimidir.

Adını, çift doğasını tanımlamak için kullanılan teknikten alan başka bir tür ikili yıldız vardır.Gökbilimcinin elindeki en kullanışlı araçlardan biri, ışığı yıldızlardan ve diğer gök cisimlerinden kendi bileşen gökkuşağı renklerine bölerek ortaya çıkan spektrumdaki çizgi desenlerinden zengin bir bilgi ‘barkod’ okumasına olanak tanıyan spektrograftır.Bu çizgiler, yıldızların atmosferlerindeki kimyasal elementlerin varlığından kaynaklanmaktadır ve her elementin benzersiz bir spektral imzası vardır.Dahası, yıldız hareket ediyorsa, Doppler Etkisi olarak bilinen bir fenomen, çizgileri görüş hattı hızına orantılı olarak kaydırır ve bunun ikili yıldızlarla ilgili özel bir uygulaması vardır.

component stars

İkili yıldızların özellikleri nelerdir?

Dünya’dan tek bir yıldız gibi görünecek kadar uzak olan birbirlerinin etrafında yörüngede dönen iki yıldız hayal edin.Her yörüngede iki kez, Dünya’dan görüldüğü gibi yanlara doğru hareket edecekler, bu nedenle her iki yıldız için görüş hattı hızı sıfır olacak ve spektrum çizgileri üst üste gelecek.Ancak bir yörüngenin dörtte biri kadar sonra, bir yıldız Dünya’ya doğru, diğeri uzağa hareket edecek.Doppler Etkisi sayesinde, iki yıldızın spektrum çizgileri zıt yönlerde hafifçe kaymış olacaktır.Bu iki ayrı tayf, yıldızın ikili doğasını ortaya çıkarır.Bu tür sistemlere spektroskopik ikili yıldızlar denir.Bu güçlü teknik, diğer yıldızdan gelen çizgilerin ileri geri hareketi onun varlığına ihanet ettiğinden, bir bileşenin spektrumunun görünemeyecek kadar sönük olduğu çiftleri bile ortaya çıkarabilir.

İkili yıldızlar astronomi ve astrofizikte önemlidir çünkü yörünge parametrelerini belirlemek, iki bileşenli yıldızın kütlelerinin teorik modellerden tam olarak bağımsız olarak ölçülmesine izin verebilir.Bu nedenle, diğer yıldızların ölçümlerini içeren projeler için genellikle kalibratör olarak kullanılırlar.

Ilgisiz yıldızlar hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek ilgisiz yıldızlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.