Ziggurat nedir?

Ziggurat nedir?

Ziggurat nedir?

Mezopotamyalılar, şehirlerinin ve kasabalarının tanrılar tarafından korunduğuna inanıyorlardı.Bu tanrılara zigguratlar adı verilen büyük, piramit benzeri yapıların üzerine tapınaklar inşa ettiler.Bunlar kerpiçten yapılmıştır ve üç ila yedi katlıdır.Ziggurat genellikle şehrin merkezinde inşa edildi.

Eski Mezopotamya’nın büyük bir kısmı şimdi Irak ülkesi coğrafyasındadır.Fırat ve Dicle nehirlerinin yakınındaki bereketli topraklar ‘Medeniyetin Beşiği’ olarak biliniyor ve ilk Mezopotamya medeniyetleri burada doğdu.Mezopotamya, Sümerler, Akadlar, Babilliler ve Asurların eski kültürlerine ev sahipliği yapıyordu.

Mezopotamyalılar’ın yaşamları nasıldı?

Mezopotamya toplumunun büyük bir bölümü çiftçilerden oluşuyordu.Sümerler dünyanın ilk çiftçileriydi.Buğday, arpa ve keten gibi çeşitli mahsuller yetiştirdiler.Mezopotamya’da iklim kuruydu, bu nedenle orada yaşayan insanlar sulama için nehirlere bağımlı olmak zorundaydı.Nehirlerden suyu depolandığı büyük rezervuarlara taşımak için kanallar inşa ettiler.Çiftçiler ayrıca evlerini selden korumak için setler inşa ettiler.

ancient mesopotamia

Mezopotamyalılar hangi işlerle uğraştılar?

Çiftçilik dışında Mezopotamyalılar taş ve metal gibi malların ticaretini de yapıyorlardı.Bu malzemelerin nehirler boyunca ve deniz boyunca teknelerle kolayca taşınabileceğini fark ettiler.Böylece Mezopotamyalılar farklı tipte tekneler inşa ettiler.Üçgen yelkenli ahşap tekneler, kalakku denen tahta bir sal ve sazlardan yapılmış ve guffa olarak bilinen hayvan derisiyle kaplı küvet benzeri bir tekne vardı.

Mezopotamyalılar yazıyı geliştiren ilk insanlar mıydı?

Yazılı dili ilk geliştirenler Sümerlerdi.Yazıları çivi yazısı olarak bilinir ve bir dizi sembolden oluşur.Bunlar, kalem adı verilen bir kamış kullanılarak kil tabletlere oyulmuştur.Tabletleri ticaret ve arazi mülkiyeti kayıtlarını tutmak için kullandılar.Bazı dini metinler de vardı.Sümer yazısı, Akadlar da dahil olmak üzere sonraki uygarlıklar tarafından uyarlandı.

ancient mesopotamia

En eski Mezopotamya uygarlığı hangisiydi?

Sümerler Mezopotamya’ya MÖ 4000 civarında yerleşerek onları dünyadaki ilk uygarlık haline getirdiler.

Mezopotamya’yı kim yönetti?

Her Mezopotamya şehri, şehrin tanrısı tarafından seçildiği düşünülen bir kral tarafından yönetiliyordu.

ancient mesopotamia

Eski Mezopotamya’da savaşlar oldu mu?

Mezopotamalar birbirleriyle kara, su ve güç için savaştı.İlk savaş muhtemelen Lagash ve Umma şehirleri arasında gerçekleşti.

Eski Mezopotamya hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek eski mezopotamya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.