Tüm ekonomilerin neden büyümesi bekleniyor? Denge halinde bir ekonomi kötü müdür?

Son zamanlarda bir sonraki ekonomik duraklamaya ait pek çok dedikodu var. Bütün bu haberler ülkelerin büyüme hızlarının düştüğünü veya eksilere geldiğini gösteriyor. Ancak kalıcı büyümenin imkansız mıdır? Neden bir ekonomik dengeye ulaşmak zordur?

Tüm ekonomilerin neden büyümesi bekleniyor? Denge halinde bir ekonomi kötü müdür?

Ekonomik büyüme nedir?

Yenilikçilik ve teknolojik buluşlardaki artışlar sürekli olarak artmalıdır. Bu doğru olduğu sürece ekonomi doğal olarak onunla birlikte büyümektedir. Büyüyen bir nüfusu desteklemek için ekonomik büyüme gereklidir. Ekonominin büyümesi nötr ise, artan talebe cevap verilemez. Nüfus arttıkça talep artar ve dolayısıyla yeteri kadar kaynak yoktur.

Nüfus artışı ekonomiye etkisi nedir?

Bu aslında ekonomistler arasında oldukça büyük bir tartışma konusudur. Konuyla ilgili çok sayıda kitap yazılmıştır (bkz. David Pilling’in Büyüme Yanılsaması), “Büyüme Yanılsaması” sadece sonsuz büyümenin imkansız olmadığını, aynı zamanda ekonomilerin tek amacı olmamasını da savunur. (Kitaptan en sevdiğim alıntılardan biri; “Ekonomide sonsuz büyüme amacı, biyolojideki kanser gibidir”). Kitapta ayrıca GSYİH’nın yarattığı rahatsız edici teşvikler de ortaya çıkmaktadır. (Örneğin, hastaları aşırı ücretlendiren hastaneler GSYİH’yı artırırken, Spotify Youtube, kendi geleneksel pazarlarını tahrip etmek için GSYİH’yi azaltmaktadır.)

Ekonomik kriz nedir?

Ekonomi mükemmel dengede ise, zenginleşmenin tek yolu başkasının fakirleşmesidir. Büyüyen bir nüfus varsa, o zaman herkes ortalama olarak fakirleşmelidir; Aynı kaynaklar daha fazla insanla paylaşılmalıdır. Çünkü kendimiz ve çocuklarımız için daha fazlasını istemekteyiz. Ekonomik büyüme ve refahlaşma isteriz. Sürekli büyüme imkansız değildir, çünkü zenginliğimizin çoğu insan yapımıdır ve doğal kaynaklar bile yeni icatlarla daha verimli ya da bol yapılabilir. Doğal kaynak tüketimimizden endişe etmeliyiz. Eğer ekonomideki servet miktarı aynı kalacaksa, o zaman gerçekten sıfır toplamlı bir oyundur.

ekonomi

Ekonomi nedir?

Ekonomi, farklı ajanlar tarafından üretim, dağıtım veya ticaret ile mal ve hizmet tüketiminin bir alanıdır. En geniş anlamıyla anlaşılan ‘Ekonomi, kaynakların üretimi, kullanımı ve yönetimi ile ilgili uygulamaları, söylemleri ve maddi ifadeleri vurgulayan bir sosyal alan olarak tanımlanır’. Ekonomik ajanlar bireyler, işletmeler, kuruluşlar veya hükümetler olabilir. Ekonomik işlemler, iki tarafın, genellikle belirli bir para biriminde ifade edilen işlem gören mal veya hizmetin değerini veya fiyatını kabul etmesiyle gerçekleşir. Bununla birlikte, parasal işlemler ekonomik alanın sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve kâr amaçlı faaliyetlerine dayanan ekonomik bir sistemdir. Kapitalizmin merkezinde yer alan özellikler arasında özel mülk, sermaye birikimi, ücretli emek, gönüllü takas, fiyat sistemi ve rekabetçi pazarlar sayılabilir. Kapitalist piyasa ekonomisinde, karar alma ve yatırım finansal ve sermaye piyasalarındaki her zenginlik, mülk veya üretim kabiliyeti sahibi tarafından belirlenirken, mal ve hizmetlerin fiyatları ve dağılımı esas olarak mal ve hizmet pazarlarındaki rekabet ile belirlenir.

Dünya Ekonomisi veya Global Ekonomi nedir?

Dünya ekonomisi veya küresel ekonomi, parasal hesap birimleriyle ifade edilen uluslararası mal ve hizmet alışverişi olarak kabul edilen, dünya insanlarının ekonomisidir. Bazı bağlamlarda, iki terim ayrı bir şekilde “uluslararası” veya “küresel ekonomi” nin ayrı ayrı ölçülmesi ve ulusal ekonomilerden ayırt edilmesidir; “dünya ekonomisi” ise ayrı ülkelerin ölçümlerinin toplamıdır. Üretimdeki değere ilişkin asgari standardın ötesinde, dünya ekonomisinin tanımlarını, temsillerini, modellerini ve değerlerini kullanın ve değiştirin. Dünya’nın coğrafyası ve ekolojisinden ayrılamaz.

Dünya ekonomisi hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Dünya ekonomisi ile detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konuyu forum sitemiz üzerinden tartışmak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.