Komünizmin Çöküşüne Ne Yol Açtı?

Komünizmin Çöküşüne Ne Yol Açtı?

Komünizmin Çöküşüne Ne Yol Açtı?

Komünizm, tüm mülkiyet ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan politik bir sistemdir.Yirminci yüzyılın büyük bölümünde Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Küba ve Asya’nın bazı bölgelerinde vardı.Komünist rejimler güçlüydü ve Sovyetler Birliği dünyanın süper güçlerinden biriydi.Ancak 1991’de Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da komünizm sona erdi (Çin’de, Asya’nın diğer bölgelerinde ve Küba’da bir dereceye kadar var olmasına rağmen).

Avrupa komünizmi 1980’lerde hızla geriledi.Demokrasi, Batı dünyasında güçlü bir güçtü ve bu bilgi Komünist devletlere sızmaya başladı.1985’te Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği’nin lideri oldu.Toplumu iyileştirmeyi ve modernleştirmeyi amaçlayan bir yeniden yapılanma sistemi olan perestroyka programı da dahil olmak üzere büyük ekonomik reformlar başlattı.Kooperatiflerin ve aile işletmelerinin oluşmasına izin verdi ve çiftçilerin açık pazarda ürün satmasına izin verdi.Ülkedeki dış ticaret kısıtlamalarını ve yabancı yatırımı da gevşetti.

Komünizm nasıl çöktü?

Gorbaçov ayrıca, halkla ilişkilerle ilgili bir açıklık politikası olan glasnost programıyla sosyal ve siyasi reformlar da başlattı.Medyadaki sansür gevşetildi ve dernek yasağı kaldırıldı.Ayrıca Sovyet askeri harcamalarını azalttı ve Batı ile Soğuk Savaş’ın sona ermesini müzakere etti.1988’de, iş dünyasında rekabet ve Sovyetler Birliği’ndeki birçok hükümet biçimi için çok adaylı seçimler sağladı.1990’a gelindiğinde, Komünist olmayan siyasi partilerin seçimlere aday göstermelerine izin verildi.Güçlü halk figürleri demokratik bir devlet talep etmeye başladı.Gorbaçov’un politikalarının yürürlüğe girmesinden bu yana ekonomik koşulların kötüleştiği ülkelerde milliyetçi duyarlılık arttı ve Polonya, Doğu Almanya, Çekoslovakya ve Bulgaristan da dahil olmak üzere birçok ülke Komünist yönetimi terk ettiğinde Sovyetler Birliği müdahale etmedi.

1991’deki bir darbe girişimi, Gorbaçov’u kukla bir lidere dönüştürmeye çalıştı.Başarısız oldu ama Gorbaçov’un konumu tehlikeye atılmıştı.O yıl Rusya’da Komünist Parti yasaklandı ve Gorbaçov istifa etti.Sovyetler Birliği’nin varlığı sona erdi ve Avrupa’da komünizm sona erdi.

Sovyetler Birliği hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek sovyetler birliği hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.