İntihar Yasadışı mı?

İntihar Yasadışı mı?

İntihar Yasadışı mı?

“İntihar” kelimesi Latince türetilmiş bir kelimedir ve “kendini öldürmek” anlamına gelir ve kişinin hayatını kasten sona erdirme eylemini ifade eder.İntihar olarak kabul edilebilmesi için, ölümün sadece bir sonuç değil, eylemin ana nedeni olması gerekir.Bu nedenle sözde intihar bombacıları ve kamikaze pilotları teknik olarak intihar etmiyor.

İntihara yönelik tutumlar kültürden kültüre ve dinden dine değişir.Eski Yunan ve antik Roma’daki pek çok filozof, belirli koşullarda kendini öldürmenin onurlu olduğunu düşünürken, İslam hukuku uyarınca intihar bir günahtır.

Batı medeniyeti, geleneksel olarak intihara elverişsiz bir şekilde baktı ve birçok yargı alanında uzun yıllar bir suçtu.İngiltere’de, onuncu yüzyılda bu bir suç olarak görülüyordu ve on yedinci yüzyılda intihar eden herkes kişisel mülkünü kaybetti.İntihar ve intihara teşebbüs İngiltere’de 1961’e kadar suç olmaktan çıkarılırken, İrlanda’da intihar 1993 gibi geç bir tarihte suç olmaktan çıkarıldı. Tuhaf bir şekilde, intihar hala bir suç olarak kabul edildiğinde, ölümle cezalandırılabilir olarak kabul edildi.

1963 itibariyle, ABD’deki altı eyalet intihara teşebbüs etmeyi hala bir suç olarak görüyordu, ancak 1990’larda bu sayı iki eyalete düşürüldü ve bugün intihar ABD’nin her yerinde yasaldır Bu nedenle, ‘taahhüt’ kelimesinden genellikle bağlantılı olarak kaçınılır.intiharla, çünkü eylemin bir suç olduğunu ima ediyor.İntihar eylemi suç olmasa da olumsuz sonuçları olabilir.Örneğin, çoğu sigorta şirketi intihar etmiş bir hayat sigortası poliçesi olan bir kişinin lehtarına ödeme yapmaz.Buna ek olarak, birçok yargı mercii, ötenazi yapan bir tıp profesyoneli gibi, bu eylemde birisine yardım etmeyi bir suç olarak kabul etmektedir.Sonuç olarak ötenazi, çok tartışılan bir konu olmaya devam ediyor.

Intihar eylemi hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek intihar eylemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.