Eşitlik nedir? Tüm insanlar eşit mi yaratılmıştır?

Eşitlik nedir? Tüm insanlar eşit mi yaratılmıştır?

Eşitlik nedir? Tüm insanlar eşit mi yaratılmıştır?

Herkesin eşit olması hayali kulağa yeterince basit geliyor. Sonuçta, herkes insan ırkının bir parçasıdır, bu yüzden hepimiz aynı olmalıyız. Gerçek daha karmaşıktır. İnsanların neye eşit olması gerektiğine veya eşitsiz olmanın adil olup olmadığına karar vermeye başladığınızda işler zorlaşır.

Başlangıçtan itibaren bebekler eşit doğmazlar, çünkü doğdukları ülke, ev ortamı, ailesi ve erkek ya da kadın olarak doğup doğmadıkları, hayatlarının nasıl sonuçlanacağı konusunda rol oynarlar. Bir eşitlik durumuna ulaşmak zordur çünkü herkesin farklı özellikleri vardır ve farklı durumlara maruz kalır.

Çoğu filozof, insanların diğer herkesle eşit insan haklarına sahip olması gerektiğini savunur. Birleşmiş Milletleri (BM) oluşturan ülkeler, tüm üye ülkelerin eşit olması gerektiğine karar verdiler ve bir hak ve özgürlükler listesi üzerinde anlaştılar. Bunlar yaşam ve özgürlük hakları, hareket özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünü içerir.

Bütün insanlar eşit midir?

Bununla birlikte insan hakları konusunda evrensel bir anlaşma yoktur ve bazı kültürler, dinler ve ülkeler eşitlik konusunda farklı görüşlere sahiptir. İnsanlara eşit davranmanın mümkün olmadığı bazı durumlar vardır. Bir örnek, yaşadıkları ülkenin kurallarını çiğneyen suçlular. Katiller gibi aşırı kanun ihlalleri, özgürlük haklarını kaybederek götürülüp hapse atılıyor. Yaşam biçimleri artık kanunu çiğnemeyen birine eşit değil. Ancak cezalar suça göre farklılık gösterdiği için cinayetten ziyade hırsızlık yapan birine farklı muamele edilebilir. Bir hırsız, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve hücre hapsinde tutulan bir katilden daha kısa hapis cezası alabilir.

Farklı ülkeler, insanlara ne zaman eşit veya farklı muamele göreceğine karar veren farklı hükümet sistemlerine sahiptir. Demokratik ülkelerde, hükümete orada yaşayan insanlar tarafından oy verilir. Birlikte çalışabilen en büyük parti veya parti grubu hükümeti oluşturur. Bazı milletler için hükümdar, tahtın varisi olarak kraliyet ailesinde doğar. Birkaç ülkede liderlere selefi tarafından seçilen bir grup kişi karar verir. Bu, Katolik Kilisesi’nin başı olan papanın aynı zamanda devlet başkanı olduğu Vatikan’da oluyor. Örneğin BM’deki ülkelerin hükümetleri, tüm insanlara adil davranıldığını ve aynı sağlık hizmeti ve eğitimi aldığını kontrol edecek şekilde düzenlenmiştir.

different people

Karl Marx Neden Bu Kadar Ünlüdür?

Alman filozof Karl Marx (1818-1883) bu sorunu eşitlik için bir teori geliştirerek çözmeye çalıştı. Ülkede yaşayan farklı kişilerin sahip olduğu pek çok şirket yerine, iktidardaki hükümet tüm fabrikalara sahip olacak ve karı işçiler arasında eşit bir şekilde dağıtacak ve böylece hepsi sahibine gitmeyecek. Bunun insan ‘sınıflarından’ kurtulacağına ve eşitlik yaratacağına inanıyordu.

Bu fikirden komünizm doğdu. Marx’ın önerdiği aynı ilkeleri kullanır. Komünist devletler tüm mülkiyete sahiptir ve teoride genel serveti paylaşır. Her kişiye yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre ödeme yapılır. Bugün komünist ülkeler arasında Çin, Küba ve Vietnam bulunmaktadır. Komünist devletlerin aksine, kapitalist toplumlar servet edinimini teşvik eder ve teoride herkesin zengin ve güçlü olma şansı vardır. Birisi ister zengin bir ailede doğmuş olsun, ister bir iş kurmaktan veya bir medya yıldızı olmaktan zengin ve etkili hale gelse de, kapitalizm insanları kişisel kazanç aramaya teşvik eder. İnsanlar paralarını istedikleri şey için harcamayı seçebilirler ve harcanan para genellikle başkalarına iş sağlar.

Fırsat eşitliği nedir?

Ancak endişe, ayrıcalıklı bir hayata doğanların en iyi fırsatlardan yararlanmaya devam edebilmesidir. Sonuç olarak zenginler daha da zenginleşebilir ve zengin ile fakir arasındaki uçurum genişleyebilir. Komünist tam eşitlik fikri herkes tarafından desteklenmiyor. Bir endişe, komünist hükümetlerin insanlar üzerindeki kontrol düzeyidir. Komünizm altında, okul ders kitaplarından gazete ve televizyon programlarına kadar neredeyse her şey hükümet tarafından yaratılır ve denetlenir. Ayrıca, iktidardakiler genellikle kitleler için mevcut olmayan ayrıcalıklardan yararlanırlar. Kapitalizm son derece eşitsiz olabilir. Bazılarının servetlerinin genişlediğini, bazılarının ise asgari düzeyde hayatta kaldığını gören sınıflı bir toplum gelişebilir.

Farklı insanlar hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek farklı insanlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.