Sosyalizm, Komünizm ve Marksizm arasındaki fark nedir?

Sosyalizm, Komünizm ve Marksizm arasındaki fark nedir?

Marksizm, Karl Marx, Friederich Engels ve diğer tüm Marksist teorisyenler tarafından geliştirilen ekonomik ve politik teoridir.

Marks’ın orijinal teorisi politik sistem için tam bir fikir veremedi. Marx, 19. yüzyılın ilk yarısı boyunca Avrupa’nın ekonomik gelişmiş ülkelerinde ortaya çıktığı üzere Kapitalizmin ekonomik temellerinin eleştirel bir analizi üzerinde çalıştı. Bu ekonomik eleştiri, gelecekteki insan toplumlarının gelişimini tarihsel olarak incelemesi için temel çerçeveyi sağladı ve bu nedenle, toplumsal sınıfları olmayan, herkese bolca ve devletsiz ve özel mülkiyetsiz bir toplum fikrini ana hatlarıyla açıklayan orijinal politik teorisine temel oluşturdu. Özel mülk, olası bir anlaşmazlık nedeni olarak görüldü. Eğer bözel mülk ortadan kaldırılırsa, insanlar arasında olası bir anlaşmazlık olmayacağına, bir devlet veya zorlayıcı bir hukuk sistemine gerek olmayacaktı. Kaynakların kıtlığı, kıt kaynakların dağılımındaki dengesizlik artık varolmayacaktı ve sonuç olarak, tüm insanlar ihtiyaç duydukları anda en kısa sürede herkesin rahatça ve derhal ulaşabilmesi için sürekli bir barış içinde yaşayacaklardı.

Devrimci Hareketler bütünüdür.

Kapitalist toplum ve burjuva devletleri bu ideal yönetim biçimine geçiş yapabilmek için, işçi sınıfı (proletarya), burjuva devletini devirmek ve kendi sosyalist ilkelerini kurmak için parti ya da başka bir devrimci harekete ihtiyaç duymaktadır. Proletarya devrimi kapitalist devletleri yıkacak ve böylelikle, tüm üretim araçlarının toplumsallaştırılacağı, devletin mülkiyetinde bulunan ve proleter hükümet tarafından yönetilen yeni bir düzen kurulacaktır. Bütün insanlığı komünizme hazırlamak için burjuva toplumunun, devletinin ve kültürünün tüm kalıntılarını yok etmeyi savunmaktadır. Dolayısıyla, özetlemek gerekirse, MARKSIZM, kapitalist ve burjuva toplumuna eleştiriyi sağlayan ekonomik ve politik teoridir ve bu eleştiriden, Marx’a göre, yıkılması gereken bir tür SOSYALİST devleti tanımlayan bir politik devrimci teori geliştirir. Vatansız ve sınıfsız bir toplumun mükemmel bir ütopyası olarak tanımladığı ve kaynak kıtlığı olmayan ve tüm bu kaynakların herkese ücretsiz dağıtıldığı ve KOMUNIZM olarak adlandırdığı yeni bir düzen inşa etmektir.

komunizm

Komunizm Nedir?

Siyasal ve sosyal bilimlerde, komünizm, nihai amacı, üretim araçlarının ortak mülkiyeti ve üretim araçlarının yokluğu üzerine yapılanmış bir sosyoekonomik düzen olan komünist toplumun kurulması olan felsefi, sosyal, politik ve ekonomik ideoloji ve harekettir.

Komunizm hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Komünizm ile detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.