Metastaz Nedir? Kanserdeki etkisi nedir?

Metastaz, kanserin kaynaklandığı organdan daha uzak bir yere yayılmış olduğunu ifade etmektedir.

Metastaz Nedir? Kanserdeki etkisi nedir?

Metastaz Nedir?

Bu nedenle kanserin daha ileri bir evrede olduğunu göstermesi açısından kötü bir işaret olarak kabul edilir. Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmaz, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, oraya yerleşebilir ve hızla yayılabilirler.

Metastazın Kanserdeki etkisi nedir?

Kanser başladığı doku ya da organdan bedenin bir başka bölümüne sıçradığında, burada da aynı tipte anormal hücreler gelişir ve ilk tümörle aynı adı taşımaya devam eder Örneğin, eğer akciğer kanseri beyine yayılım gösterdiyse buradaki hücreler esasta akciğer kanseri hücreleridir beyinde oluşan tümör, beyin kanseri değil metastatik akciğer kanseri olarak adlandırılır. Bazı kanserlerin organlarda yapmış olduğu metastazlar ise tabloda ifade edilmiştir. Bu tablodan da görüldüğü üzere, akciğer kanseri, beyin tümörü, karaciğer kanseri, kolon ve rektum kanseri, lenfoma, lösemi, malign melanom cilt kanseri,meme kanseri, mide kanseri, gibi kanser türleri vücudun belirli yerlerinde ortaya çıkmaktadır. Kanserin nasıl metastaz yaptığına gelecek olursak, metastaz yapma kan dolaşımı, lenf sistemi veya direkt komşuluk yolu ile olmaktadır Kan yoluyla yayılmada, kanser hücreleri yakındaki yeni oluşmuş veya oluşmakta olan kan damarlarına girerek dolaşıma katılır ve vücudun diğer bölgelerine göç ederler. kanseri

LEnfatik yayuılma nedir?

Kanser hücrelerinin vücuda yayılmasında rol alan bir diğer mekanizma ise lenfatik yayılmadadır. Kanser hücreleri lenfatik sisteme girer ve böylece farklı lenf nodlarına taşınarak ikincil tümörleri oluştururlar. Metastatik tümörlerin oluşumu ve yayılmasında rol oynayan bir başka mekanizma da transkoelomik metastazdır. Bu mekanizmada, var olan tümörler vücut boşluklarından bitişik doku veya organlara yayılmaktadırlar. Transkoelomik metastaz çoğunlukla pankreas, kalın barsak ve rahim kanserlerinde meydana gelmektedir.

Kanser hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Kanseri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konu ile alakalı soru sormak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.