Ekonomik ambrago nedir? Ekonomik yaptırımlar bir ambargo mudur?

Ekonomik ambargolar ülkelerin rakiplerini dize getirmek için uyguladıkları bir ekonomik harp takltiğidir.

Ekonomik ambrago nedir? Ekonomik yaptırımlar bir ambargo mudur?

Ekonomik ambargolar tarih boyunca nasıl uygulandı? Hangi ülkeler birbirlerine ekonomik ambargo uyguladı?

Cennet ve cehennem dini olarak ne anlama gelmektedir? Cennet, dinsel inanışlara göre bu dünyada günah işlememiş veya yaptığı iyi eylemler karşılığı öldükten sonra insanların içinde yaşayacağı güzel yer.Cehennem, cenneti hayal ettiğinizde kafanızda canlanan her şeyin tersini düşünün. İnsanoğlu tarih boyunca bu dünyada kendi cennetini yaratabilmek için bir başkasına savaşlarla cehennemi yaşatmıştır. Savaşlar temelde ikiye ayrılır: Soğuk ve sıcak savaş. Sıcak savaşlar doğrudan askeri çarpışmaların yaşandığı savaş türüdür. Bu savaş türü diğerine nazaran daha fazla şiddet doğurur. Soğuk savaş ise ikici dünya savaşından sonra Amerika ve Sovyetler birliği arasında yıllarca süren gerginlikle adını duyurdu. Fakat soğuk savaş türlerine göz attığımız zaman tarihin çok eski dönemlerinde bile var olduğunu görüyoruz. Soğuk savaş türlerinden ilki ekonomik savaştır. Ekonomik savaşta rakip ülkeler karşı tarafın ihracatını ortadan kaldırmaya ve ithalatını sınırlandırmaya çalışır. Amaç ekonomik yönden karşı tarafın tüm askeri finans gücünü ortadan kaldırmaktır. Amerika’nın ve Avrupa’nın bugün Rusya’ya uyguladığı ekonomik savaş yaptırımları nedeniyle bir doların 62 ruble kadar ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde İran’a uygulanan ambargo nedeniyle bir dolar 44 bin riyal kadara çıkmaktadır. Diğer soğuk savaş türü Teknoloji veya Bilgi savaştır. Bu savaş türünde teknoloji ve bilginin rakip ülkelere transferi ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bir ülke Savaşlarda galip gelmek istiyorsa rakip ülkenin teknolojisine ve bilgisine sahip olması gerekir. Örneğin birinci dünya savaşında İngilizlerin roket atan bir araç yapım çalışmaları tam bir gizlilik içinde yürütülmüştür. Bu aracın yapımında çalışan işçiler bilgi casusluğuna karşın uzun bir süre fabrika dışına çıkamamıştır. Çünkü Almanların bu teknolojik gelişmeye sahip olması istenmiyordu. Fakat bu çaba bir süre sonra Almanlar tarafından boşa çıkarıldı. Ayrıca bu araca İngilizler’in gizli çalışmalarda vermiş olduğu kod adı olan Tank ismi verildi. Bilgi savaşının önemi için verebileceğimiz bir diğer örnek Ankara savaşıdır.

Tarih boyunca hangi ambargolar uygulanmıştır?

Timur ordusunun önemli kumandanlarından biri olan İsen Buga, Osmanlının yenilmesinin ana sebebi olan yüzlerce fili Osmanlı askerlerinin üzerine sürmüştür ve savaşın galibi olmuştur. Günümüzde komutan isen buga’nın adı Esenboğa olarak Ankara havalimanına verildi. Bir diğer soğuk savaş yöntemi psikolojik savaştır. Bu yöntem aynı zamanda biraz önce sıraladığımız savaş yöntemlerini de kapsamaktadır. Bu tür savaşlarda bir ülke diğer ülkeye teknolojik ve ekonomik bir savaş açar. Böylelikle günden güne zayıflayan ülkede halk ve yönetim arasında psikolojik bir ayrılık başlar. Artık ülke halkı yöneticilerine güvenmemekte halk ve yöneticiler arasında kopukluk yaşanmaktadır.. Örneğin Amerika’nın yıllarca süren ekonomik, politikve teknolojik baskıları sonucu Irak devleti oldukça zayıflamış ve neredeyse hiçbir askeri tepki gösteremeden işgal edilmiştir. Halkın Amerikan askerlerini sevinçle karşılaması, psikolojik savaşın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Şimdi birazda sıcak savaş yöntemlerine bakalım. Sıcak savaş türlerinden ilki kaynaklara hakim olma amacı taşıyan siyasi savaşlardır. Bu savaş türünden amaç rakip ülkenin su, para veya maden kaynaklarına hakim olma isteğidir. Bu savaş yöntemi ilk insan topluluklarından günümüze kadar diğer savaş türleriyle beraber varlığını korumuştur. Dünya tarihinin en ilginç siyasi savaş gerekçelerinden biri tuz kaynaklarını ele geçirmek için yapılmıştır. Günümüzde neredeyse her evde bulunması garipsenmeyen tuz için tarihin bir döneminde büyük savaşlar verilmiştir. Bir dönem tuz o kadar değerli olmuştur ki roma döneminde askerlerin maaşı para yerine tuz verilerek ödeniyordu. Hatta işini en iyi yapan Romalı askerlere aldığı tuzu hakkediyor denilirdi. Bu nedenle İngilizce maaş kelimesi olan salary latince tuz anlamına gelen sal kelimesinden türetildiği söylenir. Kaynaklarının ele geçirilmesi için yapılan siyasi savaşlara bir diğer örnek petroldür. Petrol kaynaklarına sahip olmak her ülkenin hayalini süslese de bazen ülkelerin en büyük şansızlığı olmaktadır. Petrol kaynaklarına sahip fakat demokrasisi zayıf bir ülke işgale ve ekonomik yaptırımlara her zaman maruz kalır. 300 milyar varil petrol ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuella’da yıllık enflasyon oranı yüzde 18 bin civarı. savaş

Yakın tarihte uygulanan ambargolar nelerdir?

100 milyar varil rezerve sahip Kuveyt önce Irak tarafından işgal edildi daha sonra Irak işgalinden kurtulmak için özgürlüğünü Batıya devretti. 48 milyar varil rezerve sahip olan Libya şu an işgal altında Diğer bir sıcak savaş yöntemi epik savaşlardır. Bu savaşlarda toplum savaşçılığı yüceltir ve onları kahramanlar haline getirir. Savaşlar yüce insan doğasının en üstün gösterim şeklidir Savaşlar sayesinde toplumun fertleri cesaretini, yiğitliğini ve dirayetini diğer insanlara gösterir. Bu Savaşlar sayesinde çocuklar erkekliğe adım atar. Epik savaş türünün en iyi örneğini Turuva savaşında görmekteyiz. Bir tarafta yarı tanrının oğlu büyük savaşçı Aşil diğer tarafta ülkesini korumaya kendini adamış büyük komutan hektor. Epik savaşlarda düşman aşağılanmaz çünkü o savaş gibi değerli bir mücadeleyi kendisine sunan bir kahramandır. Bir diğer savaş türü Kutsal savaşlardır. Bu savaşlarda görünen amaç tanrının kutsal buyruğunu diğer insanlara duyurmaktır. Düşman sadece sizin değil aynı zamanda tanrının düşmanıdır. Düşmanı yenmekle dünyanın tüm şeytani güçlerine bir ders vermiş olursunuz. Bu tür savaşlarda rakipler birbirini insan olarak görmezler. Rakip günahkar, sadist, şeytani bir varlık olarak tanrıya karşı gelen bir varlıktır. Bir diğer sıcak savaş yöntemi savunma savaşıdır. İçinde bulunduğumuz asırdaki neredeyse tüm savaşlarda rakipler aslında ülkelerini veya temsil ettiği düşünceyi korumak adına savaştığını iddia etmektedir. Kore’de savaşan Amerikalılar müttefiklerine yardım ettiğini ileri sürüyordu. Afganistan’a giren eden Sovyetler düşmanlarına karşı afgan halkını korumak adına böyle bir girişimi başlattığını ileri sürmüştü. İşin ilginç tarafı yıllar sonra Amerikalılarda aynı amaçla Afganistan’a girmişti. Ve son bir sıcak savaş yöntemi gayri nizami savaştır. Bu savaş yönteminde bir ulus ülkesini işgal edenlere karşı gerilla ve yeraltı savaşı yapar. Vietnam savaşı bunun en iyi örneklerinden biridir. ve son olarak şu sözü paylaşmak istiyorum çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Mustafa Kemal Atatürk

Savaş hakkında ilginç bilgiler

Bu kısa video’yu izleyerek Savaş hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu konuyu forum sitemiz üzerinden tartışmak için hemen tıkla

yorumlarınız Disqus tarafından saklanır.